Fluency is het nieuwe ‘work life balance’

Collega’s treffen op Instagram, klanten op LinkedIn. Thuiswerken vanuit de ‘cloud’. Mails volgen via smartphone. Een late WhatsApp van je manager. Werk en thuis die zich moeilijk laten vangen in vaste uren. Klinkt vertrouwd?

Technologie, jobinhoud én werkdruk maken dat werk en privé sterker in elkaar overvloeien vandaag. ‘Werk privé balans’ gaat nog uit van een scheiding tussen die twee. Met ‘fluency’ gaan die in elkaar over, en dat klinkt meer zoals vandaag al wordt gewerkt.

Onze cijfers bevestigen: de helft van de Belgen is voorstander van een versmelting van job en gezin.

Logisch, dus, dat steeds meer organisaties flexibele manieren van werken introduceren. Alleen, vaart iedereen daar wel bij? En hoe zorgen we ervoor dat werkgever én werknemer gelukkig en productief blijven in die stroom

HR speelt een cruciale rol in de nieuwe fluency cultuur

Team HR vroeg aan dr. Sara De Hauw (Open Universiteit) wat er nodig is om die win-win te creëren. Wat alvast zeker is: HR speelt een cruciale rol in het realiseren van deze cultuurverandering.

Wat is dat, de ideale balans werk privé?

Sara De Hauw: "Alle onderzoeken wijzen uit dat het ideale evenwicht tussen werk en privéleven voor iedereen anders ligt.

Het is dus niet beter om naar een strikte scheiding te streven of om die twee zaken maximaal te combineren. Iedereen voelt dat anders aan, maar de autonomie om zelf mee te beslissen is wél cruciaal voor iedereen."

"Werkgevers doen er dus zeker goed aan om verschillende vormen van flexibiliteit aan te bieden - van glijdende werkuren tot thuiswerken - zolang ze hun medewerkers maar mee laten beslissen over hoe ze hun werk organiseren.

Het staat intussen wel vast dat flexibel werken het welzijn van werknemers bevordert: ze slapen beter, zijn gelukkiger én ze presteren beter op het werk, kwalitatief en kwantitatief."

Het ideale evenwicht is voor iedereen anders. Maar flexibel werken bevordert zéker het welzijn van werknemers

Ligt fluency moeilijker in kmo's?

"In de praktijk hoor ik soms wat minder positieve geluiden van kmo's, die zeggen dat flexibel werken bij hen voor een daling van de productiviteit zorgde.”

“Het probleem ligt dan meestal bij de manier waarop de flexibiliteit geïmplementeerd is. Bij thuiswerken in kmo’s volstaat het bijvoorbeeld niet om te zorgen voor alle faciliteiten en IT-systemen."

"Om succes te boeken, moet je beseffen dat keuzevrijheid ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De werknemers in kwestie moeten zelf inzien hoe zij de beste resultaten behalen, en dat is niet zo simpel.”

“Sommige mensen houden zich ook thuis liever aan de vaste werktijden en hebben graag een afgesloten kantoor, terwijl anderen genieten van de mogelijkheid om boodschappen te doen om 10 uur  's morgens en 's avonds aan de keukentafel verder te werken."

"Leidinggevenden moeten de thuiswerkers daarin coachen en ondersteunen. Wie snel afgeleid is, moet bijvoorbeeld duidelijke afspraken maken met zijn of haar gezin.”

Wil je je mensen écht autonomie geven, of wil je hen voortdurend controleren?

“De teamleiders hebben misschien wel de belangrijkste rol, want zij bepalen uiteindelijk of en hoe hun mensen kunnen thuiswerken.”

“Het ergste wat ik in dat verband heb gehoord, was een bedrijf dat van zijn thuiswerkers eiste dat ze hun webcam altijd lieten aanstaan. Of mensen die niet zonder hun gsm naar de wc durven te gaan, uit angst om niet bereikbaar te zijn."

Vertrouwen is de sleutel van fluency

"Vrijheid, autonomie en vertrouwen zijn onmisbaar in een organisatie die de vruchten wil plukken van flexibel werken. En dat is puur een kwestie van de juiste cultuur scheppen. Dat kost op zichzelf niets.”

“Wil je je mensen écht autonomie geven of wil je hen voortdurend controleren? Met duidelijke afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid kan je die controle loslaten."

"In de praktijk komt het er soms zelfs op aan om werknemers duidelijk te maken dat thuiswerken geen wedstrijd is in bereikbaarheid, en dat extra lang werken bijvoorbeeld geen voorwaarde is om promotie te kunnen maken.”

“Er zijn heel wat thuiswerkers die in de valkuil lopen om te lang door te werken, gewoon omdat het kan en omdat ze ook 's avonds nog e-mails krijgen van leidinggevenden."

Zie je een evolutie in de houding tegenover fluency?

"Ik voer intussen al tien jaar onderzoek naar dit onderwerp, en ik merk wel dat de geesten in die periode geëvolueerd zijn. In 2008 sloeg de bankencrisis toe en was het welzijn van de werknemers vooral een nice to have.”

Het Nieuwe Werken werd toen nog te vaak bekeken vanuit economische motieven - als een vorm van besparing - en evaluaties waren meestal nog gebaseerd op gepresteerde uren."

"Vandaag zie je toch dat grote bedrijven maar ook steeds meer kmo's het belang inzien van flexibel werken en van evalueren op prestaties. Wat telkens weer terugkeert, is de vaststelling dat het (top)management er ook echt in moet geloven, anders lukt het niet.”

“Maar als ze ervoor gaan, dan krijgen ze er ook iets voor terug! Elke organisatie heeft er belang bij dat hun medewerkers beter presteren en minder vaak afwezig zijn.”

Tien jaar geleden was het welzijn van werknemers vooral een ‘nice to have’. Vandaag is dat anders

Ook op het vlak van rekrutering kan flexibel werken een echte troef zijn: studenten die bij wijze van experiment een reeks vacatures voorgelegd kregen, kozen veel vaker voor bedrijven die flexibele werkvormen aanbieden

Hoe kan HR fluency laten werken?

 

Fluency en thuiswerken implementeren? Lees ook

 

Lees meer:

Beter werken

Nieuwe collega’s verwelkomen en behouden? Ook nu we allemaal meer hybride werken? Dat doe je zo

Beter werken

Nieuwe collega’s verwelkomen en behouden? Ook nu we allemaal meer hybride werken? Dat doe je zo
meer

Beter werken

Al gehoord van het imposter syndrome - ook wel vertaald als oplichterssyndroom? Als iemand in je team er last van heeft, kan dit een grote impact hebben op zijn/haar mentale gezondheid en zelfzeker...

Beter werken

Al gehoord van het imposter syndrome - ook wel vertaald als oplichterssyndroom? Als iemand in je team er last van heeft, kan dit een grote impact hebben op zijn/haar mentale gezondheid en zelfzeker...
meer

Good Practices, HR strategie

Ja, de pandemie beïnvloedt rekrutering. Hoe pak je het slim aan − nu en straks? Professor Ralf Caers geeft je 3 tips om het juiste talent binnen te halen.
meer