Oudere werknemers en hun ervaring zijn onmisbaar voor onze ondernemingen en onze economie. Maar hoe houden we ze gemotiveerd aan de slag? En hoe werken we hardnekkige vooroordelen over productiviteit weg? Diversiteit laten werken, is een gedeelde verantwoordelijkheid, vindt Marina Willecomme, HR Director van Tempo-Team België.

Omgaan met oudere werknemers is de verantwoordelijkheid van de onderneming, de overheid en de werknemer zelf. Eigenlijk heeft elke werknemer zijn of haar professionele leven mee in handen, toch? En daarmee ook zijn/haar inzetbaarheid. Dat is geen kwestie van leeftijd.

Vinden werk en talent elkaar?

Als het waar is dat sommige oudere werknemers alleen maar uitkijken naar hun pensioen, dan zijn er ook anderen die met enthousiasme aan de slag blijven. Hun geheim? Talenten en vaardigheden kunnen inzetten. Je werk graag doen, hangt af van een pak factoren, waarvan er één zeker de manier is waarop talent en jobinhoud elkaar vinden. Dat geldt voor iedereen in elke fase van zijn/ haar loopbaan.

De overheid heeft al maatregelen in die richting genomen. Vlaanderen bijv. subsidieert loopbaanbegeleiding: elke werknemer kan op elk moment in de carrière een begeleidingstraject volgen dat de weg moet tonen naar werk dat beter past. Vermindering van de sociale bijdragen helpt ook om 50-plussers aan het werk te houden.

Outplacement is er voor mensen die hun baan verloren. Het opzet blijft hetzelfde.

Hardnekkige vooroordelen

En de ondernemingen zelf? Hoewel onderzoek uit het VK en Duitsland het tegendeel heeft bewezen, blijft het vooroordeel hardnekkig leven dat oudere werknemers minder productief zouden zijn dan de jongere generaties.

HR kan hierin een voorbeeldrol spelen. Ze heeft 2 sleutels in de hand. Interne mobiliteit, die zo cruciaal is: die moet zichtbaar zijn voor alle werknemers. Zo zien ze welke richtingen ze intern uit kunnen, eventueel met extra begeleiding. Want uit het onderzoek van ons RED Report blijkt dat 2 op 3 Belgische werknemers bij hun huidige werkgever willen blijven.

En dat is sleutel 2: training en opleiding, om vaardigheden aan te scherpen. Dat is er niet alleen voor startende collega’s, maar voor iedereen, dus ook mensen met ervaring. Met de juiste opleiding kunnen werknemers een nieuwe, betere richting inslaan en een nieuw élan vinden.

Feit blijft dat ook onze mentaliteit moet volgen. Onze bevolking wordt ouder, de 'war for talent' woedt. Oudere werknemers en hun ervaring zijn onmisbaar voor onze ondernemingen en onze economie.

 

Lees meer:

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.
meer

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...
meer

HR strategie, Praktijk

Bijna de helft van de bedrijven in ons land krijgt zijn openstaande vacatures niet ingevuld. Hoewel er een grote vraag is naar werk, missen werkzoekenden vaak de nodige vaardigheden en kennis. De o...
meer