Uw eerste sociale verkiezingen als kmo?

Ongeveer 50 medewerkers? Sociale verkiezingen organiseren, dus. Of niet? Niet zo eenduidig. Wij loodsen u in 3 stappen naar een antwoord

De sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2020. Nog veraf? De referteperiode waarin u uw ‘gewoonlijk’ gemiddeld aantal medewerkers berekent, is vervroegd en loopt al volop. En van dat gemiddelde hangt het af of u de procedure voor de sociale verkiezingen moet opstarten.

Maar, wacht even, laten we beginnen bij het begin:

Wie moet sociale verkiezingen opstarten?

In ondernemingen met:

  • gemiddeld 50 medewerkers 
    moet een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verkozen worden.
  • gemiddeld meer dan 100 medewerkers 
    komt er een ondernemingsraad (OR) bij.


De vertegenwoordigers van de werknemers voor het CPBW en de OR worden om de 4 jaar verkozen tijdens sociale verkiezingen. De werkgeversafgevaardigden kiest u zelf.

In mei 2020 is het dus weer zover.

50 en 100: lijkt eenvoudig, toch? Niet, dus. Want: wie mag u als werknemer beschouwen? Wat met voltijds en deeltijds? Van wanneer tot wanneer berekent u uw tewerkstelling? Tellen uitzendkrachten mee? En hoe interpreteert u ‘onderneming’?

Zit u tegen de grens van 50 medewerkers aan? Dan is het antwoord op deze vragen cruciaal om te weten of u sociale verkiezingen moet opstarten.

Wij geven u een stappenplan mee dat u duidelijke antwoorden oplevert.

 

Bron: Matthias Jacxsens, Senior Legal Consultant bij SD Worx

50 medewerkers, en dan?

Dat u de procedure voor sociale verkiezingen opstart, betekent niet noodzakelijk dat u ook effectief sociale verkiezingen moet houden.

Volgens Matthias Jacxsens, Senior Legal Consultant bij SD Worx, komt het bij meer dan de helft van de kmo’s niet tot verkiezingen omdat er niet genoeg vertegenwoordigers van de werknemers zich kandidaat stellen (tot 100 medewerkers moet het CPBW 4 werknemersafgevaardigden tellen, de 4 werkgeversafgevaardigden kiest u zelf).

Nieuw: uitzendkrachten stemmen mee

Ja, uitzendkrachten krijgen stemrecht voor de sociale verkiezingen in het bedrijf waar ze werken. Er zijn wel twee cumulatieve voorwaarden:

  1. de uitzendkracht moet ofwel minstens 3 ononderbroken maanden ofwel, bij onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens 65 arbeidsdagen gewerkt hebben in de periode van 1 augustus 2019 tot aan de dag dat u de verkiezingsdatum aanplakt (= dag X, in februari 2020).
  2. de uitzendkracht moet in de periode vanaf dag X tot en met 13 dagen vóór de verkiezingsdatum (= dag Y-13) minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in uw juridische entiteit of in uw TBE die gevormd wordt door meerdere juridische entiteiten.Bron: Claeys & Engels

De procedure voor sociale verkiezingen effectief opstarten?

Uw sociaal secretariaat is perfect geplaatst om u te adviseren.

Lees meer:

Good Practices, Praktijk

Rekruteren in schaarste? Dat vraagt om een creatieve aanpak. Hoe wij onze klanten daarbij helpen? Wij zetten hun uitdagingen én onze antwoorden op een rij

Good Practices, Praktijk

Rekruteren in schaarste? Dat vraagt om een creatieve aanpak. Hoe wij onze klanten daarbij helpen? Wij zetten hun uitdagingen én onze antwoorden op een rij
meer

Good Practices, Praktijk, Inzichten en trends

Heel wat van uw toekomstige werknemers spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmarsen. Staan we voor een maatschappelijk keerpunt? En kan, en moet HR mee uw organisatie duurzamer maken?

Good Practices, Praktijk, Inzichten en trends

Heel wat van uw toekomstige werknemers spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmarsen. Staan we voor een maatschappelijk keerpunt? En kan, en moet HR mee uw organisatie duurzamer maken?
meer

Beter werken, HR strategie, Praktijk

Hoe tevreden en betrokken uw mensen zijn? Dat hangt zeker ook af van uw interne communicatie. Hoe bereikt u iedereen optimaal met de passende kanalen? Ook wanneer uw mensen decentraal werken? We ki...
meer