Uw eerste sociale verkiezingen als kmo?

Ongeveer 50 medewerkers? Sociale verkiezingen organiseren, dus. Of niet? Niet zo eenduidig. Wij loodsen u in 3 stappen naar een antwoord

De sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2020. Nog veraf? De referteperiode waarin u uw ‘gewoonlijk’ gemiddeld aantal medewerkers berekent, is vervroegd en loopt al volop. En van dat gemiddelde hangt het af of u de procedure voor de sociale verkiezingen moet opstarten.

Maar, wacht even, laten we beginnen bij het begin:

Wie moet sociale verkiezingen opstarten?

In ondernemingen met:

  • gemiddeld 50 medewerkers 
    moet een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verkozen worden.
  • gemiddeld meer dan 100 medewerkers 
    komt er een ondernemingsraad (OR) bij.


De vertegenwoordigers van de werknemers voor het CPBW en de OR worden om de 4 jaar verkozen tijdens sociale verkiezingen. De werkgeversafgevaardigden kiest u zelf.

In mei 2020 is het dus weer zover.

50 en 100: lijkt eenvoudig, toch? Niet, dus. Want: wie mag u als werknemer beschouwen? Wat met voltijds en deeltijds? Van wanneer tot wanneer berekent u uw tewerkstelling? Tellen uitzendkrachten mee? En hoe interpreteert u ‘onderneming’?

Zit u tegen de grens van 50 medewerkers aan? Dan is het antwoord op deze vragen cruciaal om te weten of u sociale verkiezingen moet opstarten.

Wij geven u een stappenplan mee dat u duidelijke antwoorden oplevert.

 

Bron: Matthias Jacxsens, Senior Legal Consultant bij SD Worx

50 medewerkers, en dan?

Dat u de procedure voor sociale verkiezingen opstart, betekent niet noodzakelijk dat u ook effectief sociale verkiezingen moet houden.

Volgens Matthias Jacxsens, Senior Legal Consultant bij SD Worx, komt het bij meer dan de helft van de kmo’s niet tot verkiezingen omdat er niet genoeg vertegenwoordigers van de werknemers zich kandidaat stellen (tot 100 medewerkers moet het CPBW 4 werknemersafgevaardigden tellen, de 4 werkgeversafgevaardigden kiest u zelf).

Nieuw: uitzendkrachten stemmen mee

Ja, uitzendkrachten krijgen stemrecht voor de sociale verkiezingen in het bedrijf waar ze werken. Er zijn wel twee cumulatieve voorwaarden:

  1. de uitzendkracht moet ofwel minstens 3 ononderbroken maanden ofwel, bij onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens 65 arbeidsdagen gewerkt hebben in de periode van 1 augustus 2019 tot aan de dag dat u de verkiezingsdatum aanplakt (= dag X, in februari 2020).
  2. de uitzendkracht moet in de periode vanaf dag X tot en met 13 dagen vóór de verkiezingsdatum (= dag Y-13) minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in uw juridische entiteit of in uw TBE die gevormd wordt door meerdere juridische entiteiten.Bron: Claeys & Engels

De procedure voor sociale verkiezingen effectief opstarten?

Uw sociaal secretariaat is perfect geplaatst om u te adviseren.

Lees meer:

HR strategie, Praktijk

Bijna de helft van de bedrijven in ons land krijgt zijn openstaande vacatures niet ingevuld. Hoewel er een grote vraag is naar werk, missen werkzoekenden vaak de nodige vaardigheden en kennis. De o...

HR strategie, Praktijk

Bijna de helft van de bedrijven in ons land krijgt zijn openstaande vacatures niet ingevuld. Hoewel er een grote vraag is naar werk, missen werkzoekenden vaak de nodige vaardigheden en kennis. De o...
meer

Beter werken, Praktijk

Betrapt u uzelf en uw collega’s al eens op laptop-lunchen? Dat levert meer werkseconden en -minuten op, denken we. Life en business coach Sara Van Wesenbeeck is van het tegendeel overtuigd: net doo...

Beter werken, Praktijk

Betrapt u uzelf en uw collega’s al eens op laptop-lunchen? Dat levert meer werkseconden en -minuten op, denken we. Life en business coach Sara Van Wesenbeeck is van het tegendeel overtuigd: net doo...
meer

Beter werken, Ons aanbod

De combinatie werk en gezin? Die wordt echt een uitdaging als een kind plots ziek blijkt te zijn. Thuisopvang is een uitstekende oplossing om uw werkende ouders te ondersteunen. Alvast een zorg min...
meer