Na #metoo: wat met ongewenst gedrag op het werk?

Met de #metoo- beweging brachten vrouwen overal ter wereld grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht. Ook op de werkvloer krijgen ze er significant vaker mee te maken dan mannen. Dat blijkt uit onze cijfers. Wat verstaan we onder ‘ongewenst’? En hoe gaat u daar als kleinere organisatie mee om?

Ongewenst gedrag: wat is het?

Een schouderklopje van een leidinggevende of een schuine mop onder collega’s: kan dat nog in #metoo-tijden? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Even inzoomen op de wet. Die onderscheidt 3 vormen van ongewenst gedrag: geweld of agressie, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Maar die zijn zo ruim opgevat dat ze vrijwel op álle ongewenst gedrag slaan.

Ga er dan ook vanuit dat elk subtiel of expliciet gedrag dat het psychosociale welzijn van uw medewerkers aantast, ongewenst is. En dat het grote gevolgen kan hebben.

Wie niet gelukkig is op het werk, functioneert minder goed, dreigt vaker uit te vallen en zoekt mogelijk andere professionele horizonten op.

Dit zijn de cijfers

Hoe zit het met ongewenst gedrag op de Belgische werkvloer? Samen met iVox peilden wij ernaar bij 1.050 Belgen − werkgevers én werknemers.

 

 

Ongewenst gedrag bij kmo’s

Zo kan het misgaan: praktijkvoorbeeld

Zijn kmo’s vatbaarder voor ongewenst gedrag? Anouck Vandewalle Preventiedeskundige Psychosociale Aspecten bij Mensura (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk) haalt haar praktijkervaring boven. 

‘We merken dat kleinere kmo’s die op korte termijn organisch gegroeid zijn, vaak minder voorbereid zijn op ongewenst gedrag. Pas wanneer ze hiermee geconfronteerd worden, komt de noodzaak van een goed psychosociaal beleid naar boven. Het is dan niet gemakkelijk om de dingen nog recht te trekken. Door de juiste partners aan te spreken, kan je de situatie wel het hoofd bieden.’

‘Zo deed onlangs een werkgever van een kleinere organisatie een beroep op ons omdat hij conflicten op de werkvloer vaststelde.

In zijn bedrijf ging alles er heel informeel aan toe − zonder arbeidsreglement of zelfs contract. Eén van zijn werknemers had een grensoverschrijdende manier van communiceren: roepen, schelden, met dingen gooien… Hij had de werknemer er meermaals op aangesproken, maar die verviel altijd in hetzelfde gedragspatroon.’

‘Wij hebben toen een risico-analyse uitgevoerd om te kijken of er een breder kader was waarin dit ongewenste gedrag zich kon ontwikkelen.

Uit gesprekken met alle werknemers kwam naar boven dat er meer nood was aan leidinggevenden en aan beslissingen die van bovenuit genomen werden.

Hierdoor kreeg de werknemer die ongewenst gedrag stelde, de indruk dat hij de verantwoordelijkheid moest opnemen om dingen aan te kaarten. Omdat hij geen mandaat had om als informele leider op te treden, ontstonden er conflicten. Onder meer door te roddelen gaf de werkgever zelf het signaal dat ongewenst gedrag wel door de beugel kon.’

Kleinere kmo’s zijn vaak minder voorbereid op ongewenst gedrag

‘Wij hebben adviezen geformuleerd, waarmee de bedrijfsleider aan de slag is gegaan. Er werden structurele overlegmomenten ingebouwd. Er kwam een office manager die in overleg met de werkgever knopen kon doorhakken. En het bedrijf is verhuisd naar een ruimere locatie, waar ze niet zo op elkaar gepakt zaten.’Meer cijfers, inzichten en praktische tips voor HR? Die vindt u in ons RED Report 2018. Lezen maar! Download hier ons RED Report

Geen tijd om diep naar HR-trends te graven? Wij praten u bij in 3 minuten

Lees meer:

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.

Beter werken, Inzichten en trends, Praktijk

Werknemers én werkgevers vinden werken tot 67 niet haalbaar. Toch ontbreekt het vandaag aan actie. Wij reiken concrete verbeterpunten aan.
meer

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...

Beter werken, Praktijk

“Ideaal zou zijn dat je ter preventie collega’s hebt die de eerste signalen van te lang aanhoudende stress oppikken. Ze kunnen zelf aanspreekpunt worden en inspraak krijgen in het preventiebeleid r...
meer

HR strategie, Praktijk

Bijna de helft van de bedrijven in ons land krijgt zijn openstaande vacatures niet ingevuld. Hoewel er een grote vraag is naar werk, missen werkzoekenden vaak de nodige vaardigheden en kennis. De o...
meer