Toegegeven, zo veel weten we nog niet over de impact die artificiële intelligentie (AI) zal hebben op Human Resources. Wat we wél weten, vertelt ons Vincent Vanderbeck, die zelf AI-oplossingen ontwikkelt met Comma Group: ‘Dankzij AI kan HR nog meer mensen helpen.’

AI - kunstmatige intelligentie - is technologie die menselijke cognitieve functies nabootst, aanvult en optimaliseert. Dat kan op verschillende manieren (zelf leren, spraakherkenning, datamining…), en met verschillende doelen: routineuze taken overnemen, complexe analyses uitvoeren, problemen oplossen, met mensen praten.

Dat klinkt als sciencefiction, Vincent, maar dat is het niet, toch?

Er is een enorme stroomversnelling ontstaan in 2016, toen het AI-systeem AlphaGo dankzij deep learning de beste menselijke Go-speler van dat moment versloeg: een prestatie die voordien onmogelijk werd geacht. GO is een complex bordspel waarbij je heel wat intuïtie nodig hebt om te winnen.

Eerder dit jaar bleek AlphaZero van Google in staat om zichzelf binnen vier uur te leren schaken op het hoogste niveau. Zonder hulp.

Waar werken AI en HR vandaag al samen?

Wij hebben al ervaring met het matchen van cv's aan vacatures. Tot nu toe maakten de betere matching engines gebruik van een beperkt aantal goed omschreven functies, maar dat wordt steeds moeilijker omdat functies steeds specifieker worden.

AI maakt het veel makkelijker om te selecteren op basis van skills en kan matching inschatten op basis van sociale netwerken 

De vaardigheden die je voor één job nodig hebt, overlappen vaak met die voor andere functies. AI clustert jobs en skills béter dan mensen.

Daarnaast merken we dat de klik tussen kandidaten en bedrijven steeds belangrijker wordt, en dat kan AI afleiden uit het sociale netwerk van mensen en de rol die ze daarin spelen.

Wat mogen we verwachten van chatbots?

Momenteel zijn ze vooral handig om multiple choice-vragen om te zetten in een gesprekje. Ze spelen in de eerste plaats een ondersteunende rol.

Toch kunnen ze heel nuttig zijn: als bijvoorbeeld KLM alle routinevragen over vertragingen en bestemmingen kan doorschuiven naar chatbots, houden de mensen van customer service veel meer tijd over om zich bezig te houden met ingewikkelder vragen.

En dat kan net zo goed voor HR: recruiters kunnen belangrijkere dingen doen dan het zoveelste mailtje beantwoorden over het aantal vakantiedagen dat collega’s nog hebben.

Wanneer laat HR het meeste routinewerk over aan AI-toepassingen?

Momenteel is het technisch mogelijk om hooguit 10% van de werklast van een werknemer over te nemen.

Maar bedrijven zoals het onze zijn nog volop bezig om in kaart te brengen wat de mogelijkheden van AI precies zijn en welke data we nodig hebben.

AI kan vandaag 10% van de werklast van een werknemer op zich nemen

Mensen onderschatten vaak hoe veel werk het kost om de juiste data te verzamelen.

Is AI alleen iets voor grote organisaties?

In principe kan groot en klein gebruik maken van AI-systemen in de cloud.

Maar grote bedrijven springen misschien wat sneller op de kar. Amerikaanse giganten met duizenden werknemers halen er ook sneller voordeel uit.

Uit onderzoek van Tempo-Team blijkt dat heel wat HR-mensen AI in de eerste plaats als een bedreiging voor hun job zien. Terecht?

Op de komst van AI hebben werknemers zelf geen vat, en dus snap ik wel dat ze het als een bedreiging aanvoelen. Maar in het algemeen is er geen reden om je grote zorgen te maken.

AI zal ook jobs creëren en hopelijk ook de groei van bedrijven versnellen, waardoor ze juist meer mensen nodig hebben.

Maar er zullen wellicht ook werkgevers zijn die de komst van AI zullen zien als een manier om te besparen?

Dat is een kwestie van prioriteiten bij de werkgever in kwestie. Mij lijkt het  verstandiger om de vrijgekomen capaciteit te investeren in een meer mensgerichte benadering van je personeel.

Je mensen zijn belangrijker dan ooit en millennials vragen meer aandacht dan de oudere generaties. Dus wellicht komt AI net op tijd om die noden op te vangen.

Het feit dat AI routinewerk overneemt, geeft HR-medewerkers ook de kans om veel vaker mensen te helpen.

Kunnen we rekrutering overlaten aan AI?

Je hoort vaak zeggen dat AI een einde maakt aan vooroordelen bij rekrutering, maar we zijn echt nog niet zo ver dat AI een aanwervingsprocedure van a tot z in handen kan nemen.

We zijn echt nog niet zo ver dat AI een aanwervingsprocedure van a tot z kan afhandelen

Menselijke intuïtie, een goed gesprek van mens tot mens en onze creatief vermogen om oplossingen te bedenken blijven van onschatbare waarde.

Maar: in de eerste fase van dat proces kan AI wél een groot verschil maken, bijvoorbeeld met een snelle schifting van kandidaten op basis van hun cv.

Ik verwacht eigenlijk op alle vlakken heel veel van de samenwerking tussen mens en machine, waarbij elk zijn en haar sterke punten ten volle uitspeelt.  

Komt de privacy van werknemers in het gedrang als AI wordt losgelaten op bedrijfsnetwerken?

Duidelijke afspraken zijn cruciaal. Om een voorbeeld te geven: als iemand op Twitter voortdurend klaagt over de files op weg naar huis, dan is de kans groot dat die binnenkort op zoek gaat naar ander werk.

Dergelijke info kan dus heel nuttig zijn, maar als je de data van al die verschillende bronnen linkt, kan de privacy in het gedrang komen. En dat ligt natuurlijk zeer gevoelig.   

Is HR klaar voor de AI-revolutie?

Nog niet, maar ik voel wel bij steeds meer HR-mensen een grotere openheid tegenover technologie, wat vroeger anders was.

HR is nog niet klaar voor de AI-revolutie

Met AI zal HR succesvoller worden: we kunnen medewerkers efficiënter laten werken.

Maar ook proactief sterker staan: met voorspellende analyse kan HR tijdig ingrijpen als werknemers, in welke rol of job ook, op een burn-out afstevenen of nood hebben aan een nieuwe uitdaging. 

 

Comma Group is een netwerk van bedrijven die oplossingen aanbieden rond Martech en HRTech - www.commagroup.be