Safety Manager
berchem-ste-agathe
publié le 16-4-2019
fonction
Projectmanager (m/f)
type de job
temps plein
type contrat
jobs fixes immédiat
référence
AFASTTNL-272
Postule maintenant
Description de l'entreprise

Randstad Group is het “shared service center” van de groep Randstad Belux. Met ongeveer 380 medewerkers worden alle commerciële entiteiten van Randstad en Tempo-Team in België en Luxemburg voorzien van een uitgebreide dienstverlening op het vlak van o.a. finance & administration, ICT, facility, marketing, business excellence, safety, procurement, HR en legal services.

Safety
De Safety-afdeling van de Randstad Group bekommert zich om het welzijn en de veiligheid van alle medewerkers, ongeacht hun statuut (collega’s van Randstad en Tempo-Team, uitzendkrachten, huishoudhulpen, gedetacheerden,…).
Onze benadering draait rond sensibilisering, responsabilisering en pro-activiteit. We ondersteunen onze sales collega’s door veiligheidsoplossingen aan te bieden en zo een stap voor te zijn op onze concurrenten.
We opereren regionaal waarbij elke preventie-adviseur alle veiligheidsopdrachten en -taken uitvoert en dit voor alle merken / maatschappijen. Als groep zijn we nu al de benchmark in de sector. We wensen dit resultaat te bestendigen.

Onze missie : "safety first, first in safety"!

Description de la fonction

Voor ons Safety Departement, bestaande uit een 7-tal preventieadviseurs, zijn we op zoek naar een Safety Manager.

Als Safety Manager ben je verantwoordelijk voor het minimaliseren van de veiligheidsrisico’s van alle entiteiten van de Randstad Group in België. Je zorgt eveneens voor de correcte implementatie, opvolging en borging van de safety procedures zowel bij de interne collega’s als bij de externe klanten, uitzendkrachten, huishoudhulpen en gedetacheerden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de Safety afdeling in het uitvoeren van haar kernopdrachten.

Concreet betekent dit:

- Je staat in voor het uitwerken, implementeren en opvolgen van een afdoend safety beleid in nauwe samenwerking met de directie van de Belgische werkmaatschappijen. Dit alles op basis van een goed inzicht in de werking van deze maatschappijen en de te verwachten evoluties op de markt.
- Je adviseert directie en management inzake dossiers die strategisch belangrijk/risicovol zijn op vlak van veiligheid voor de werkmaatschappijen
- Je team levert een excellente dienst aan interne en externe klanten door middel van een constructieve dynamische communicatie en samenwerking.
- Je stuurt en ontwikkelt je team bij de uitvoering van het safety beleid en het behalen van de afdelings-en company doelstellingen.
- Je zetelt als verantwoordelijke van de Safety-afdeling in de CPBW-overlegorganen
- Je zetelt eveneens in externe commissies waar je de Randstad Group vertegenwoordigt en netwerk en relaties uitbouwt.
- Je bekleedt eveneens de rol van veiligheidsofficier, erkend door de Nationale Veiligheidsoverheid, voor de verschillende werkmaatschappijen en hun medewerkers.
- Je ontwikkelt continu vaardigheden en kennis inzake de eigen organisatie en het eigen vakdomein teneinde een professionele dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden enerzijds en anderzijds om de bestaande systemen, tools en processen bij de Randstad Group kritisch te kunnen bekijken en verbeteringsopportuniteiten te kunnen implementeren.
- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende verzekeringspolissen.

Tes atouts

- Je bezit een master diploma of gelijkwaardig door ervaring, en hebt een diploma preventieadviseur niveau 1.
- Je hebt ruim 5 jaar ervaring in een Safety preventieadviseur functie voor verschillende doelgroepen van medewerkers.
- Je hebt reeds enige ervaring met het aansturen en coachen van een decentraal team, of bent bereid je hierin te vervolmaken.
- Je hebt een sterke visie op de verdere ontwikkeling van het veiligheidsbeleid.
- Je bent autonoom, proactief en uiterst diplomatisch.
- Je werkt gestructureerd en hebt een goed analytisch vermogen waardoor oplossingsgerichte verbetervoorstellen bedenken evident is voor jou.
- Je vindt ook vlot je weg in wetgeving, documentatie en allerhande informatie.
- Je bent zeer klantgericht : je kan het veiligheidsbeleid en adviezen enthousiast uitdragen alsook luisteren naar de zienswijze van anderen.
- Je bent stressbestendig en flexibel. Je beschikt over voldoende veerkracht in geval van tegenslagen en bij grote probleemdossiers.
- Je kan procedures opstellen en zorgen dat deze geïmplementeerd worden.
- Je beschikt over de nodige empathie, maar weet eveneens voldoende afstand te houden.
- Je bent leergierig, nieuwsgierig en hebt een brede interesse in alle domeinen van veiligheid.
- Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, in het frans en in het nederlands.
- Je hebt een goede kennis van Office.

Qu'offrons-nous?

Een aantrekkelijk salaris pakket (wagen en bonus inbegrepen) in lijn met de verantwoordelijkheden.

Postule maintenant