Missie en waarden

Missie

Tempo-Team maakt mensen en organisaties succesvoller door het aanbieden van passende en innovatieve oplossingen op het gebied van HR. En dit alles op een pragmatische, snelle en ondernemende manier.

  • Voor opdrachtgevers zijn wij de partner die hen in staat stelt hun businessdoelstellingen te realiseren. Tempo-Team krijgt de voorkeur dankzij de waarde die ze toevoegt: door haar dienstverlening; door de kandidaten die het werk uitvoeren; door de begeleiding die gegeven wordt aan de kandidaten.
  • Voor kandidaten en potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt zijn wij een partner die hen helpt bij het vinden van passend tijdelijk of vast werk. De aandacht gaat daarbij uit naar werkplezier, zelfstandigheid en stabiliteit naar de toekomst.
  • Voor onze medewerkers zijn wij een werkgever die hen verder helpt bij het ontwikkelen van hun potentieel. Die ruimte biedt voor zelfontplooiing, zelfstandigheid in een resultaatgerichte en dienstverlenende werkomgeving.
  • Voor onze aandeelhouders vertalen wij de toegevoegde waarde die wij aan de bovengenoemde partijen bieden, in een passende brutomarge en een bijbehorend bovengemiddeld rendement.Waarden en principes

We realiseren onze missie door elke dag volgens de volgende waarden en principes te handelen.

  • Respect
  • Trots
  • Gedrevenheid
  • Ondernemerszin
  • Resultaatgerichtheid
  • Dienstverlenend